Klacht over Psychologen Tilburg

Nederlands Instituut van Psychologen

Mariëlle Koek en Peter Weijmer zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen. Dat is een landelijke organisatie die de kwaliteit en integriteit van ons werk waarborgt. We hebben afspraken over vakkundigheid, zorgvuldigheid en zorg voor de cliënt. Dat is belangrijk voor ons en ook voor jou. Als je het logo van het NIP ziet, dan heb je zekerheid over zaken als kwaliteit, opleiding en controle.

Goed contact

Wij werken open en laagdrempelig. Als cliënten vragen hebben, of ergens mee zitten, komen ze meestal gewoon bij ons. We spreken het uit. Dat contact is belangrijk voor ons en we merken dat cliënten zo’n gelijkwaardige, open houding positief waarderen.
Mochten we er samen niet uitkomen, aarzel dan niet die klacht te delen met het NIP.

Gegevens NIP

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Josie van Dijk is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hier kun je terecht met vragen en klachten over de behandeling die je niet met Josie kunt bespreken. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van Therapie Tilburg.

Vragen

Heb je nog een vraag? Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail. We helpen je graag verder.